TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Jogi nyiltatkozat

Tájékozató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról

A www.kinezmagazin.hu honlap tartalma, oldalainak bármely alkotóeleme - legyen az kép (fotók), hang, animáció, szöveg (tájékoztató, leírás, cikk, interjú, elméleti tájékoztató, tananyag-ismertetés, stb.), grafika, videó - az ALTERNA” Oktatási, Ismeretterjesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos szellemi alkotása, szerzői alkotásnak tekintendő; a közölt információk csak és kizárólag a tulajdonos képviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával, a hozzájárulásban meghatározott korlátok között és a forrás megjelölésével használhatóak fel.

Az Alterna Kft-nek mint tartalomszolgáltatónak, tulajdonosnak - a fentiekben megszabott - előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása nélkül a honlap bármely elemének, alkotórészének bármely módon történő reprodukálása, sokszorosítása, idézete, terjesztése, felhasználása (papíralapon, online, stb.); adatbázisban való szerepeltetése együttesen, avagy külön egyaránt TILOS! Ez a tilalom vonatkozik az oktatási célú felhasználásra is! Mindennemű jogsértés esetén következetesen és késedelem nélkül jogi útra tereljük az ügyet!

"ALTERNA” Oktatási, Ismeretterjesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 37.; adószáma: 12084247-2-43; Cg.: 01-09-464336 cégjegyzékszám alatt a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1997 ápr. 14-én jegyezte be; statisztikai számjele: 12084247-8559-113-01; statisztikai ágazati kód: 8624; bankszámla: K & H Bank 10401093-50526774-75751007; IBAN: HU 96 1040 1093 5052 6774 7575 1007; képviselő: dr. Varju Márta; tel: +36-1-202-74-00, +36-30-9-403-066)

A honlap főszerkesztője az Alterna Kft igazgatója és képviselője: dr. Varju Márta.

A honlapon szereplő információk, elméletek, gondolatok, tanácsok, stb. használatából, alkalmazásából bekövetkező kárért a honlap tulajdonosa és főszerkesztője semmiféle felelősséget nem vállal, azt mindenki csak és kizárólag saját felelősségére teheti. Bár célunk az információk legteljesebb aktualizásása, de ennek esetleges hiányosságáért; a honlap elérésével összefüggő káreseményekért felelősséget semmilyen téren nem vállalunk. Ez vonatkozik bármely közvetlen, közvetett, direkt, vagy indirekt, elsődleges, másodlagos, avagy járulékos kár esetére; haszon, nyereség, jövedelem elmaradására, csökkenésére, kiesésére.

Az internet nyílt és nyitott hálózat, és így biztonságosnak nem tekinthető, ezért az elektronikusan továbbított üzenetek eltűnésével, megsemmisülésével, késedelmességével, stb. kapcsolatos károk esetére felelősségét a honlap tulajdonosa és főszerkesztője kizárja.

A Kineziológia Magazin honlap és a nyomtatott magazin tartalmát a magazin kiadója és a honlap tulajdonosa és főszerkesztője bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatja, elérhetetlenné teheti, avagy korlátozhatja.

Jelen jognyilatkozat tartalmának módosítása a honlap tulajdonosának kizárólagos joga, s ezt fenntartja magának.

Főbb jogszabályok:

Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.)

Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.)

a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

a 2010. évi CLXXXV. tv. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról.


Impresszum: Üzemelteti az „ALTERNA” Oktatási, Ismeretterjesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Cégjegyzékszám: 01-09-464336; Adószám: 12084247-2-43; Statisztikai számjel: 12084247-8559-113-01;  Statisztikai ágazati kód: 8624; Az Alterna Kft. bankszámlaszáma: K&H Bank 10401093-50526774-75751007; Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 37. mfszt. 3.; Telefon: 1/202-7400, 30/940-3066; E-mail: info(kukac)alterna.hu; info(kukac)europa-akademia.hu; Igazgató és felelős szerkesztő: dr. Varju Márta; NMHH nyilv. szám: 20592-2/2011.